• logotipo de ministerio de justicia
  • Portal de Servicios Digitales

Validación de documentos electrónicos (CVE)

Por favor, seleccione o ámbito do documento que desexa cotexar. Corresponde coas 3 letras que figuran no pé do documento, baixo o epígrafe ÁMBITO , ou no seu defecto , coas tres primeiras letras do código CSV que figura no documento

Os campos marcados con * son obrigatorios.

Escribe la palabra de la imagen